Magnor Nerheim

Denne siden viser opplysninger om Magnor Nerheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magnor Nerheim
NSD id-nummer: 106870
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Ekspedisjonssjef
2002 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder 219 Ekspedisjonssjef
2003 Koordineringsutvalget for EØS-saker Ekspedisjonssjef
2003 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder Ekspedisjonssjef
2004 Koordineringsutvalget for EØS-saker Ekspedisjonssjef
2004 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder Ekspedisjonssjef
2005 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Ekspedisjonssjef
2006 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Ekspedisjonssjef
2007 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Ekspedisjonssjef
2008 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Ekspedisjonssjef
2009 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Ekspedisjonssjef
2010 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Ekspedisjonssjef
2011 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Ekspedisjonssjef
2012 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Ekspedisjonssjef
2013 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Ekspedisjonssjef