Cato Kjølstad

Denne siden viser opplysninger om Cato Kjølstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Cato Kjølstad
NSD id-nummer: 10688
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Det regionale høgskolestyret for Østfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 101 Student 1982
1983 Det regionale høgskolestyret for Østfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 101 Student 1982
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Økonom 1992
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Økonom 1991
1993 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1992
1993 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1991
1994 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Siviløkonom 1992
1994 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1991 1994
1995 Aksjelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1995
1995 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Siviløkonom 1992
1996 Aksjelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1995
1996 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Siviløkonom 1992
1997 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Siviløkonom 1992