Vidar Sandven

Denne siden viser opplysninger om Vidar Sandven fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vidar Sandven
NSD id-nummer: 1069
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1238 Undervisningsinspektør 1980 1980
1983 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1238 Undervisningsinsp 1980