Lene Løken

Denne siden viser opplysninger om Lene Løken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lene Løken
NSD id-nummer: 106942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder 301 Adm. Direktør
2003 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Adm. Direktør
2004 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Adm. Direktør
2004 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Adm. Direktør
2005 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Adm. Direktør
2005 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder 301 Adm. Direktør
2006 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Adm. Direktør
2006 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder 301 Adm. Direktør