Jan Erik Martinsen

Denne siden viser opplysninger om Jan Erik Martinsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Erik Martinsen
NSD id-nummer: 106980
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 213 Nestleder
2003 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder
2004 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder
2005 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 213 Nestleder
2006 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 213 Nestleder
2007 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 213 Nestleder
2008 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 213 Nestleder
2009 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 213 Nestleder
2010 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 213 Nestleder
2011 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 213 Nestleder
2012 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 213 Nestleder