Lars Skaalnes

Denne siden viser opplysninger om Lars Skaalnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Skaalnes
NSD id-nummer: 1070
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Underdirektør 1976 1980
1988 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 703 Fengselsdirektø 1988
1989 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 703 Fengselsdirektø 1988
1990 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 717 Fengselsdirektø 1988
1990 Underutvalg for oppfølging av forskning om barn og ungdom Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 717 Fengselsdirektø 1990
1991 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 717 Fengselsdirektø 1988
1991 Underutvalg for oppfølging av forskning om barn og ungdom Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 717 Fengselsdirektø 1990
1992 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 717 Fengselsdirektø 1988
1992 Underutvalg for oppfølging av forskning om barn og ungdom Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 717 Fengselsdirektø 1990