Anna Elisabeth Nordbø

Denne siden viser opplysninger om Anna Elisabeth Nordbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anna Elisabeth Nordbø
NSD id-nummer: 107029
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Advokat
2003 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Advokat
2009 Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget) Klage- eller ankeinstans 219 Advokat
2010 Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget) Klage- eller ankeinstans 219 Advokat
2011 Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget) Klage- eller ankeinstans 219 Advokat
2012 Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget) Klage- eller ankeinstans 219 Advokat
2013 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap 219 Advokat