Kari Fagerjord

Denne siden viser opplysninger om Kari Fagerjord fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Fagerjord
NSD id-nummer: 10713
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Bibliotekar 1982
1984 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Bibliotekar 1982 1984
1989 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Førstekonsulent 1989
1990 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Førstekonsulent 1989
1991 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Førstekonsulent 1989
1992 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Førstekonsulent 1989
1994 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 604 Avdelingsbiblio 1994