Aslaug Bringslid

Denne siden viser opplysninger om Aslaug Bringslid fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aslaug Bringslid
NSD id-nummer: 10716
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Student 1982
1983 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Student 1982