Tonje Meinich

Denne siden viser opplysninger om Tonje Meinich fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tonje Meinich
NSD id-nummer: 107188
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan 301 Lovrådgiver
2002 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Lovrådgiver
2002 Utvalg for å utrede spørsmål om endringer i offentlighetsloven Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Lovrådgiver
2003 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Lovrådgiver
2003 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Lovrådgiver
2003 Utvalg for å utrede spørsmål om endringer i offentlighetsloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Lovrådgiver
2004 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Lovrådgiver
2007 Koordineringsutvalget for EØS-saker 301 Lovrådgiver
2007 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Lovrådgiver
2008 Koordineringsutvalget for EØS-saker 301 Lovrådgiver
2008 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Lovrådgiver
2009 Koordineringsutvalget for EØS-saker 301 Lovrådgiver
2009 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Lovrådgiver
2010 Koordineringsutvalget for EØS-saker 301 Lovrådgiver
2010 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Lovrådgiver
2011 Koordineringsutvalget for EØS-saker 301 Lovrådgiver
2011 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Lovrådgiver
2012 Koordineringsutvalget for EØS-saker 301 Lovrådgiver
2012 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Lovrådgiver
2013 Koordineringsutvalget for EØS-saker 301 Lovrådgiver