Cecilie Marie Mejdell

Denne siden viser opplysninger om Cecilie Marie Mejdell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Cecilie Marie Mejdell
NSD id-nummer: 107191
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 437 Veterinær
2003 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Veterinær
2004 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Veterinær
2005 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 437 Veterinær
2006 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 437 Veterinær
2007 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 437 Veterinær
2008 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 437 Veterinær
2009 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 437 Veterinær