Per Durmann Melsom

Denne siden viser opplysninger om Per Durmann Melsom fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Durmann Melsom
NSD id-nummer: 107210
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Fhv. Direktør
2003 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Fhv. Direktør
2004 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Fhv. Direktør