Dagfinn Trømborg

Denne siden viser opplysninger om Dagfinn Trømborg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dagfinn Trømborg
NSD id-nummer: 10728
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 807 Høgskoleinspektø 1982
1984 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 807 Høgskoleinspektør 1982 1984
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 705 Inspektør 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 705 Inspektør 1988
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 705 Inspektør 1988 1990