May-Britt Hægg

Denne siden viser opplysninger om May-Britt Hægg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: May-Britt Hægg
NSD id-nummer: 10729
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Høgskolelektor 1982
1984 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 806 Høgskolelektor 1982 1984
1996 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 806 Førsteamanuensi 1994
1997 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 806 Førsteamanuensi 1994