Jon Ivar Nålsund

Denne siden viser opplysninger om Jon Ivar Nålsund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Ivar Nålsund
NSD id-nummer: 107305
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 301 Avdelingsleder
2002 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Avdelingsleder
2002 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsleder
2003 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Avdelingsleder
2003 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Avdelingsleder
2003 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsleder