Anne Hågan

Denne siden viser opplysninger om Anne Hågan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Hågan
NSD id-nummer: 10734
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1002 Adjunkt 1982
1984 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1002 Adjunkt 1982 1984
1988 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1002 Adjunkt 1982 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1002 Adjunkt 1982 1992