Marit Orheim Mauritzen

Denne siden viser opplysninger om Marit Orheim Mauritzen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Orheim Mauritzen
NSD id-nummer: 10740
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Det regionale høgskolestyret for Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1103 Kontorsjef 1982
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Førstekonsulent 1982
1983 Det regionale høgskolestyret for Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1103 Kontorsjef 1982
1983 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Kontorsjef 1983
1983 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Kontorsjef 1983
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Undervisningsinsp 1984
1984 Det regionale høgskolestyret for Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1103 Undervisningsinsp 1982
1984 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Undervisningsinsp 1983
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Undervisningsinsp 1984
1985 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Undervisningsinsp 1985 1985
1985 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Undervisningsinsp 1983
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Hotelldirektør 1984
1986 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Hotelldirektør 1985
1986 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Hotelldirektør 1986
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Hotelldirektør 1984
1987 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Hotelldirektør 1986
1988 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Hotelldirektør 1988
1988 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Hotelldirektør 1986
1989 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Hotelldirektør 1988
1989 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Hotelldirektør 1986
1990 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Hotelldirektør 1988
1990 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Hotelldirektør 1986
1991 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1418 Hotelldirektør 1988 1991
1991 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1418 Hotelldirektør 1986