Eivind Olsvik

Denne siden viser opplysninger om Eivind Olsvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eivind Olsvik
NSD id-nummer: 107428
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Kompetansesenter for likestilling 1201 Sosiolog
2003 Styret for Kompetansesenter for likestilling Sosiolog
2004 Styret for Kompetansesenter for likestilling Sosiolog
2005 Styret for Kompetansesenter for likestilling 1201 Sosiolog
2006 Styret for Kompetansesenter for likestilling 1201 Sosiolog