Anne Mari Opheim

Denne siden viser opplysninger om Anne Mari Opheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Mari Opheim
NSD id-nummer: 107443
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør (Fung.)
2003 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsdirektør (Fung.)
2004 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsdirektør (Fung.)