Anders Isak Oskal

Denne siden viser opplysninger om Anders Isak Oskal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Isak Oskal
NSD id-nummer: 107450
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. 2011 Reineier
2003 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Reineier
2004 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Reineier
2004 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Reineier
2005 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan 2011 Reineier
2005 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. 2011 Reineier
2006 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. 2011 Reineier
2007 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. 2011 Reineier
2008 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. 2011 Reineier
2009 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. 2011 Reineier
2010 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. 2011 Reineier
2011 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. 2011 Reineier
2012 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. 2011 Reineier
2013 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. 2011 Reineier