Eva Nygaard Ottesen

Denne siden viser opplysninger om Eva Nygaard Ottesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eva Nygaard Ottesen
NSD id-nummer: 107488
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Førstebyfogd
2003 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Førstebyfogd
2004 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Førstebyfogd
2006 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans 301 Førstebyfogd
2007 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans 301 Førstebyfogd
2008 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans 301 Førstebyfogd