Jorunn Hetland

Denne siden viser opplysninger om Jorunn Hetland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jorunn Hetland
NSD id-nummer: 10770
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1519 Amanuensis 1982 1982
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1519 Amanuensis 1982 1982
1984 Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1519 Amanuensis 1982 1984
1994 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1519 Førsteamanuensi 1994
1995 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1519 Førsteamanuensi 1994
1996 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1519 Professor 1994
1997 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1519 Professor 1994