Karin Helene Rosenberg Refsnes

Denne siden viser opplysninger om Karin Helene Rosenberg Refsnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karin Helene Rosenberg Refsnes
NSD id-nummer: 107727
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Direktør
2003 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Direktør
2004 Styret for Enova SF Andre institusjoner Direktør
2007 Styret for Enova SF Andre institusjoner 301 Direktør
2008 Styret for Enova SF Andre institusjoner 301 Direktør