Trond Reimer Reinertsen

Denne siden viser opplysninger om Trond Reimer Reinertsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trond Reimer Reinertsen
NSD id-nummer: 107804
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 1636 Adm. Direktør
2002 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1636 Adm. Direktør
2002 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 1636 Adm. Direktør
2003 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Adm. Direktør
2003 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Adm. Direktør
2003 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Adm. Direktør
2004 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Adm. Direktør
2004 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Adm. Direktør