Harald Neple

Denne siden viser opplysninger om Harald Neple fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald Neple
NSD id-nummer: 107824
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder 220 Ekspedisjonssjef
2002 Importrådet for landbruksvarer 220 Ekspedisjonssjef
2003 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Ekspedisjonssjef
2003 Importrådet for landbruksvarer Ekspedisjonssjef
2004 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Ekspedisjonssjef
2004 Importrådet for landbruksvarer Ekspedisjonssjef
2005 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder 220 Ekspedisjonssjef
2005 Importrådet for landbruksvarer 220 Ekspedisjonssjef
2006 Importrådet for landbruksvarer 220 Ekspedisjonssjef
2007 Importrådet for landbruksvarer 220 Ekspedisjonssjef
2008 Importrådet for landbruksvarer 220 Ekspedisjonssjef
2009 Importrådet for landbruksvarer 220 Ekspedisjonssjef