Lene Nilsen

Denne siden viser opplysninger om Lene Nilsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lene Nilsen
NSD id-nummer: 107866
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Kompetansesenter for likestilling 301 Informasjonsrådgiver
2003 Styret for Kompetansesenter for likestilling Informasjonsrådgiver
2004 Styret for Kompetansesenter for likestilling Informasjonsrådgiver
2005 Styret for Kompetansesenter for likestilling 301 Informasjonsrådgiver
2006 Styret for Kompetansesenter for likestilling 301 Informasjonsrådgiver