Idunn Reutz

Denne siden viser opplysninger om Idunn Reutz fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Idunn Reutz
NSD id-nummer: 107936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 214 Personalsjef
2003 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Personalsjef
2004 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Personalsjef
2005 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 214 Personalsjef
2006 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 214 Personalsjef