Sandra Henriette Riise

Denne siden viser opplysninger om Sandra Henriette Riise fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sandra Henriette Riise
NSD id-nummer: 107948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2003 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Adm. Direktør
2003 Svensk-norsk industrifond (SNI) Kontakt-/samarbeidsorgan Adm. Direktør
2004 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Adm. Direktør
2005 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Adm. Direktør
2006 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Adm. Direktør
2007 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Adm. Direktør
2008 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Adm. Direktør