Ole Herman Robak

Denne siden viser opplysninger om Ole Herman Robak fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Herman Robak
NSD id-nummer: 107974
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Overlege
2003 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Overlege
2004 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Overlege
2005 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Overlege