Håkon Bartholdsen

Denne siden viser opplysninger om Håkon Bartholdsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Håkon Bartholdsen
NSD id-nummer: 10801
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2001 Student 1982
1983 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2001 Student 1982