Ståle Torstein Risa

Denne siden viser opplysninger om Ståle Torstein Risa fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ståle Torstein Risa
NSD id-nummer: 108032
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2003 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Avdelingsdirektør
2004 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Avdelingsdirektør