Francis Sejersted

Denne siden viser opplysninger om Francis Sejersted fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Francis Sejersted
NSD id-nummer: 10806
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1982 1982
1983 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Professor 1983
1984 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Professor 1983
1985 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Professor 1983
1990 Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1990
1991 Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1990
1996 Ytringsfrihetskommisjonen Leder I statsråd 301 Professor 1996
1997 Ytringsfrihetskommisjonen Leder I statsråd 301 Professor 1996