Narve Bjørgo

Denne siden viser opplysninger om Narve Bjørgo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Narve Bjørgo
NSD id-nummer: 10808
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor 1982
1994 Styret for Statens operahøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Professor 1994
1994 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Professor 1994
1995 Styret for Statens operahøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Professor 1994
1995 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Professor 1994
1996 Styret for Statens operahøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Professor 1994
1997 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1997