Brit Kristin Sæbø Rugland

Denne siden viser opplysninger om Brit Kristin Sæbø Rugland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Brit Kristin Sæbø Rugland
NSD id-nummer: 108085
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 1103 Daglig Leder
2002 Det rådgivende utvalg for Kystdirektoratet Rådgivende organ Leder 1103 Daglig Leder
2002 Styret for Gassco AS Andre institusjoner Leder 1103 Daglig Leder
2003 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Daglig Leder
2003 Det rådgivende utvalg for Kystdirektoratet Rådgivende organ Leder Daglig Leder
2003 Styret for Gassco AS Andre institusjoner Leder Daglig Leder
2004 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Daglig Leder
2004 Det rådgivende utvalg for Kystdirektoratet Rådgivende organ Leder Daglig Leder
2004 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Daglig Leder
2004 Styret for Gassco AS Andre institusjoner Leder Daglig Leder
2005 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Daglig Leder
2005 Styret for Gassco AS Andre institusjoner Leder 1103 Daglig Leder
2006 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Daglig Leder
2006 Styret for Gassco AS Andre institusjoner Leder 1103 Daglig Leder
2007 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Daglig Leder
2007 Styret for Gassco AS Andre institusjoner Leder 1103 Daglig Leder
2008 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Daglig Leder
2008 Styret for Gassco AS Andre institusjoner Leder 1103 Daglig Leder
2009 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Daglig Leder
2009 Styret for Gassco AS Andre institusjoner Leder 1103 Daglig Leder
2010 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Daglig Leder
2010 Styret for Gassco AS Andre institusjoner Leder 1103 Daglig Leder
2011 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Daglig Leder
2011 Styret for Gassco AS Andre institusjoner Leder 1103 Daglig Leder
2012 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Daglig Leder