Arild Underdal

Denne siden viser opplysninger om Arild Underdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arild Underdal
NSD id-nummer: 10810
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1982
1982 Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær I statsråd 301 Førsteamanuensis 1982 1982
1983 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1983
1983 Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær I statsråd 301 Førsteamanuensis 1982
1984 Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær I statsråd 301 Førsteamanuensis 1982
1985 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1985
1985 Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær I statsråd 301 Førsteamanuensis 1982
1986 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Professor 1986
1987 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Professor 1986
1992 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1992
1993 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1992
1996 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 301 Professor 1996
1997 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Professor 1996