Bernt Nyhagen

Denne siden viser opplysninger om Bernt Nyhagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bernt Nyhagen
NSD id-nummer: 108117
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder 301 Direktør
2003 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder Direktør
2004 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder Direktør