Arne Johan Aure

Denne siden viser opplysninger om Arne Johan Aure fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Johan Aure
NSD id-nummer: 1082
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forsøksrådet for skoleverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingssjef 1976 1980
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1980 1980
1982 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1978 1982
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1983
1983 Forsøksrådet for skoleverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1976 1984
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1980
1983 Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1982
1983 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Kontorsjef 1983
1984 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1983
1984 Forsøksrådet for skoleverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1976 1984
1984 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1984
1984 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1978 1984
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1980
1984 Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1982
1984 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Kontorsjef 1983
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1983 1985
1985 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1984
1985 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1978 1985
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1980
1985 Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1982
1985 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Kontorsjef 1983
1986 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1984
1986 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Kontorsjef 1983
1986 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Kontorsjef 1986
1987 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1984
1987 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Kontorsjef 1986
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Kontorsjef 1988
1988 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1984 1988
1988 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Kontorsjef 1986
1989 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Kontorsjef 1988
1989 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1978 1989
1989 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Kontorsjef 1986
1990 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Kontorsjef 1988
1991 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Kontorsjef 1988
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Kontorsjef 1988