Gunhild Hagesæther

Denne siden viser opplysninger om Gunhild Hagesæther fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunhild Hagesæther
NSD id-nummer: 10830
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1601 Rektor 1983
1983 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Rektor 1983
1983 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1601 Rektor 1983
1984 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1601 Rektor 1983
1984 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1601 Rektor 1983
1985 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Rektor 1985
1985 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1601 Rektor 1983
1986 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Rektor 1985
1986 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1601 Rektor 1983
1987 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Rektor 1985
1987 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1601 Rektor 1983
1988 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Rektor 1985
1990 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Akademilektor 1990
1991 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Akademilektor 1990