Pål Repstad

Denne siden viser opplysninger om Pål Repstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Pål Repstad
NSD id-nummer: 10831
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Førsteamanuensis 1983
1985 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Førsteamanuensis 1985
1986 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Høgskoledosent 1986
1987 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Høgskoledosent 1986
1988 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Høgskoledosent 1986
1989 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Høgskoledosent 1986
1990 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1001 Høgskoledosent 1986 1990
1992 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1001 Høgskoledosent 1986 1992
1994 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1001 Høgskoledosent 1986 1994
1994 Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Høgskoledosent 1990 1994