Georg Henriksen

Denne siden viser opplysninger om Georg Henriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Georg Henriksen
NSD id-nummer: 10836
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Universitetslekto 1983
1989 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Førsteamanuensi 1989
1990 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Førsteamanuensis 1989
1991 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Førsteamanuensi 1989
1992 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Førsteamanuensi 1989