Knut Rasmussen

Denne siden viser opplysninger om Knut Rasmussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Rasmussen
NSD id-nummer: 10843
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1982 1982
1983 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1902 Professor 1983
1983 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1982 1983
1984 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1902 Professor 1983
1985 Utvalg som skal utrede prioriteringer innen helsevesenet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1985
1986 Utvalg som skal utrede prioriteringer innen helsevesenet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1985
1987 Utvalg som skal utrede prioriteringer innen helsevesenet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1985
1995 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1995
1996 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1995
1997 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1995