Jan Grund

Denne siden viser opplysninger om Jan Grund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Grund
NSD id-nummer: 10846
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Planleggingssjef 1982 1982
1983 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Planleggingssjef 1982 1983
1983 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Planleggingssjef 1983
1984 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Planleggingssjef 1983
1985 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Underdirektør 1985
1985 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1982 1985
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1983 1985
1985 Utvalg som skal utrede prioriteringer innen helsevesenet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1985
1986 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Spesialrådgiver 1985
1986 Utvalg som skal utrede prioriteringer innen helsevesenet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrådgiver 1985
1987 Utvalg som skal utrede prioriteringer innen helsevesenet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrådgiver 1985
1994 Utvalg som skal utrede spørsmål om fedres opptjening av fødselspenger Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1994
1995 Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1995
1995 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1995
1995 Utvalg som skal utrede spørsmål om fedres opptjening av fødselspenger Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1994
1996 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1995
1997 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1995