Dagny Sandnes

Denne siden viser opplysninger om Dagny Sandnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dagny Sandnes
NSD id-nummer: 108474
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Leder 301 Professor
2003 Bivirkningsnemnda Rådgivende organ Professor
2003 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Leder Professor
2004 Bivirkningsnemnda Rådgivende organ Professor
2004 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Leder Professor
2005 Bivirkningsnemnda Rådgivende organ 301 Professor
2005 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Leder 301 Professor
2006 Bivirkningsnemnda Rådgivende organ 301 Professor
2007 Bivirkningsnemnda Rådgivende organ 301 Professor
2008 Bivirkningsnemnda Rådgivende organ 301 Professor
2009 Bivirkningsnemnda Rådgivende organ 301 Professor
2010 Bivirkningsnemnda Rådgivende organ 301 Professor
2011 Bivirkningsnemnda Rådgivende organ 301 Professor