Marit Engebretsen

Denne siden viser opplysninger om Marit Engebretsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Engebretsen
NSD id-nummer: 10853
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1982 1982
1982 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1982 1982
1982 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1982 1982
1983 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1982 1983
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1990 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1990 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1990 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1993
1993 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1993
1993 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1993 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1994 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1993
1994 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1994 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1993
1995 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1995 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1993
1996 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1996 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990