Jens Christian Hansen

Denne siden viser opplysninger om Jens Christian Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jens Christian Hansen
NSD id-nummer: 10861
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Professor 1982 1982
1982 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1982 1982
1983 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1983
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Professor 1984
1984 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1983
1984 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1983
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Professor 1984
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1983 1985
1985 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1983
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Professor 1984
1986 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1986
1987 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1986
1988 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1986
1988 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Professor 1988
1989 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1989
1989 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1986
1989 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1989
1989 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Professor 1988
1990 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1989
1990 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1989
1990 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Professor 1988
1991 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Professor 1989 1991
1991 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1989
1991 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Professor 1988
1992 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1989
1992 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Professor 1988 1992