Endre Skjørestad

Denne siden viser opplysninger om Endre Skjørestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Endre Skjørestad
NSD id-nummer: 108661
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 1102 Advokat
2002 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1102 Advokat
2002 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 1102 Advokat
2003 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Advokat
2003 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Advokat
2003 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Advokat
2004 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Advokat
2004 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Advokat
2004 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Advokat
2005 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 1102 Advokat
2006 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 1102 Advokat
2007 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 1102 Advokat
2008 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 1102 Advokat
2010 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 1102 Advokat
2011 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 1102 Advokat
2012 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 1102 Advokat
2013 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 1102 Advokat