Erling Chr. Selvig

Denne siden viser opplysninger om Erling Chr. Selvig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Chr. Selvig
NSD id-nummer: 108725
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2002 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2002 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2003 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Professor
2003 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Professor
2003 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Professor
2004 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Professor
2004 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Professor
2004 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Professor
2005 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2005 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2006 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2006 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2007 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2007 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2008 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2008 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2009 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2009 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2010 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2010 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2011 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2011 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2012 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2012 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor
2013 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor