Jorunn Skøien

Denne siden viser opplysninger om Jorunn Skøien fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jorunn Skøien
NSD id-nummer: 108870
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 301 Kontorsjef
2003 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Kontorsjef
2007 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 301 Kontorsjef
2008 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 301 Kontorsjef
2009 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 301 Kontorsjef
2010 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 301 Kontorsjef
2011 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 301 Kontorsjef