Leif Skau

Denne siden viser opplysninger om Leif Skau fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Skau
NSD id-nummer: 1090
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1976 1980
1980 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1961
1980 Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1975
1980 Riksskattestyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Sekretær
1980 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sekretær 1976 1980
1981 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1961
1981 Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1975
1981 Riksskattestyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Sekretær
1983 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1961
1983 Riksskattestyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Sekretær 1979 1983
1984 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1961
1984 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sekretær 1976 1984
1985 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1961
1986 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1961
1987 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1961
1988 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sekretær 1976 1988