Sissel Lange-Nielsen

Denne siden viser opplysninger om Sissel Lange-Nielsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sissel Lange-Nielsen
NSD id-nummer: 10903
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forfatter 1982 1982
1983 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forfatter 1982
1984 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forfatter 1982
1985 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forfatter 1982
1992 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Forfatter 1992
1993 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Forfatter 1992
1994 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Forfatter 1992
1995 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Forfatter 1992
1996 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Forfatter 1992 1996